Tổng hiệu đặc biệt mang những ưu - nhược điểm riêng